Загальний бланк документа зразок

Бланки документів Дата добавления: 2014-01-07; просмотров: 36; лекция была полезна: 0 студентам у ; не полезна: 0 студентам у ; Читайте также: Важливе місце в діловодстві належить правилам оформлення документів. Кожен документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Діловий документ має юридичну силу, коли його правова функція доповнюється відповідним складом і загальний бланк документа зразок реквізитів, відповідними зовнішніми ознаками, часовими й територіальними межами та об'єктами його дії. Оформлення документа — це проставляння необхідних реквізитів, їх написання й розташування на бланку. Для уніфікованих форм документів застосовують папір форматів A3 297х420ммА4 210х297ммА5 148х210ммА6 105х148мм. Реквізит - це обов'язковий елемент, який властивий кожному окремому виду документа дата, підпис, адреса, заголовок тощо. Документи з використанням реквізитів оформлюють відповідності до формуляра-зразка. Формуляр зразок - єдина модель побудови комплексу документів, яка встановлює сукупність реквізитів, властивих документам цього комплексу, розташованих у встановленій послідовності. Ряд документів, які видаються органами державної влади та державного управління, мають склад реквізитів, який впроваджено в законодавчих актах. Наприклад, паспорт, загальний бланк документа зразок книжка, акти громадянського стану. При розробці стандартів на систему документації перш за все визначається максимальний склад реквізитів документів, які входять до системи, і кожному реквізиту відводиться точно зазначене місце на аркуші паперу. Для організаційно-розпорядчих документів використовується папір форматом А4 297 х 210мм та А5 146 х 210мм. Для окремих видів документів, які містять таблиці та графіки відомостіможна використовувати формат АЗ 297 х 420мм. Закріплення за реквізитами постійних місць робить документи зручними для здорового сприйняття, спрощує їх обробку, дає можливість використовувати технічні засоби. Реквізити в документі розміщують з урахуванням послідовності операцій його підготовки, оформлення, виконання. Формуляр зразок встановлює такий склад реквізитів та їх розташування: 1. Код підприємства, установи або організації. Найменування міністерства або відомства вищої організації або засновника. Загальний бланк документа зразок підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса, номер телефону та телетайпу, факс, номер рахунку у банку. Посипання на індекс та дату вхідного документа. Місце складання або видання. Гриф обмеження доступу до документа. Відмітка про наявність додатків. Відмітка про за свідчення копій. Прізвище виконавця та його номер телефону. Відмітка про виконання документа та направлення його до справи. Відмітка про перенесення даних на машинний носій. Діловий документ з використанням реквізитів оформляють відповідно до формуляра-зразка. Формуляр-зразок — єдина модель побудови форми документа, що встановлює галузь застосування, формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки й основні реквізити. Для кожного формату А4 і А5 встановлюються два варіанти розміщення реквізитів: кутовий і поздовжній. У всіх документах, окрім листів, загальний бланк документа зразок назва виду документа, що сприяє швидкому сприйняттю його змісту. Бланк- це аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, які містять постійну інформацію. Найпоширенішими є бланки службових листів, довідок, актів, наказів, протоколів та ін. Застосування бланків при складанні документів підвищує культуру праці, надає інформації офіційного характеру, полегшує виконання та подальше використання документа. Бланк має бути бездоганно виконаний. Особлива увага приділяється чіткості надрукованого текста, грамотності та культурі спілкування маються на увазі встановлені формули ввічливості. На загальному бланку можна друкувати всі види документів, що дуже зручно, оскільки це робить бланк універсальним і дає змогу його виготовляти великим тиражем. На бланку вміщується назва установи, організації, підприємства та їхня підвідомчість, місце складання документа місто, районмісце загальний бланк документа зразок проставлення індексу, дати й заголовка значно спрощується загальний бланк документа зразок документів при використанні готових бланків, в яких потрібно лише заповнювати пропуск у тексті. Не нашли нужную информацию? Загальний бланк документа зразок поиском по google: studopedia. Не загальний бланк документа зразок автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения использования!

Также смотрите:

Комментарии:
  • Ольга Гречаник

    11.10.2015

    Вступ протоколу закінчується порядком денним. Приклад Пономарьова Валентина Петрівна 417-81-86 ЛГ 5 10. Ее итоги и незавершенные дела, гражданский иск в уголовном производстве образец , кем выдан.